Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.27.29

Verš

durgāṁ vināyakaṁ vyāsaṁ
viṣvaksenaṁ gurūn surān
sve sve sthāne tv abhimukhān
pūjayet prokṣaṇādibhiḥ

Synonyma

durgām — Pánovu duchovní energii; vināyakam — původního Gaṇeśe; vyāsam — sestavitele Véd; viṣvaksenam — Viṣvaksenu; gurūn — své duchovní učitele; surān — polobohy; sve sve — každého na svém; sthāne — místĕ; tu — a; abhimukhān — všechny čelem k Božstvu; pūjayet — mĕl by uctívat; prokṣaṇa-ādibhiḥ — různými předepsanými postupy počínaje pokropením vodou pro očištĕní.

Překlad

Obĕťmi jako je prokṣaṇa by mĕl oddaný uctívat Durgu, Vināyaku, Vyāsu, Viṣvaksenu, duchovní učitele a různé polobohy. Všechny tyto osobnosti mají zaujímat svá příslušná místa čelem k Božstvu Pána.

Význam

Podle Śrīly Jīvy Gosvāmīho nejsou Gaṇeśa a Durgā zmínĕní v tomto verši tytéž osobnosti, které sídlí v hmotném svĕtĕ, ale vĕční společníci Pána na Vaikuṇṭĕ. V tomto svĕtĕ je Gaṇeśa, syn Pána Śivy, slavný tím, že udílí finanční úspĕch, a bohynĕ Durgā, manželka Pána Śivy, je známá jako vnĕjší, matoucí energie Nejvyššího Pána. Zde uvedené osobnosti jsou však vĕčnĕ osvobození společníci Pána sídlící v duchovním nebi, nad hmotným projevem. Śrīla Jīva Gosvāmī dokládá citáty z různých védských textů, že jméno Durgā může také označovat vnitřní energii Pána, která se od Nĕho neliší. Pánova vnĕjší, zahalující energie je expanzí této původní Durgy. Durgā hmotného svĕta, zvaná Mahā-māyā, přijímá poslání mást živé bytosti. Oddaný by se tedy nemĕl bát, že se znečistí uctíváním zde jmenované Durgy, která má stejné jméno jako iluze, ale jeho povinností je projevovat úctu tĕmto vĕčným služebníkům Nejvyššího Pána na Vaikuṇṭĕ.