Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.27.25-26

Verš

pādyopasparśārhaṇādīn
upacārān prakalpayet
dharmādibhiś ca navabhiḥ
kalpayitvāsanaṁ mama
padmam aṣṭa-dalaṁ tatra
karṇikā-kesarojjvalam
ubhābhyāṁ veda-tantrābhyāṁ
mahyaṁ tūbhaya-siddhaye

Synonyma

pādya — vodu na omytí Pánových nohou; upasparśa — vodu na vypláchnutí Pánových úst; arhaṇa — vodu, která se podává jako arghya; ādīn — a další předmĕty; upacārān — obĕtiny; prakalpayet — mĕl by připravit; dharma-ādibhiḥ — se zosobnĕným náboženstvím, poznáním, odříkáním a bohatstvím; ca — a; navabhiḥ — s devíti (energiemi Pána); kalpayitvā — poté, co si představí; āsanam — sedadlo; mama — Mé; padmam — lotos; aṣṭa-dalam — s osmi okvĕtními lístky; tatra — tam; karṇikā — na kvĕtním lůžku; kesara — s šafránovými tyčinkami; ujjvalam — zářící; ubhābhyām — obĕma způsoby; veda-tantrābhyām — podle Véd i tanter; mahyam — Mne; tu — a; ubhaya — obojího (požitku i osvobození); siddhaye — pro dosažení.

Překlad

Nejprve by si mĕl uctívající představit Mé sedadlo ozdobené zosobnĕnými božstvy náboženství, poznání, odříkání a bohatství a Mými devíti duchovními energiemi. Mĕl by na Pánovo místo k sezení myslet jako na lotos s osmi okvĕtními lístky, zářící šafránovými tyčinkami ve kvĕtním lůžku. Poté by Mi mĕl podle usmĕrnĕní Véd i tanter nabídnout vodu na omytí nohou, vodu na vypláchnutí úst, arghyu a další obĕtiny. Tímto postupem dosáhne jak hmotného požitku, tak osvobození.

Význam

Podle Śrīly Śrīdhara Svāmīho jsou náboženství, poznání, odříkání a bohatství nohy ve čtyřech rozích Pánova sedadla počínaje jihovýchodem. Bezbožnost, nevĕdomost, připoutanost a zbídačenost jsou nohy v mezipolohách, na čtyřech svĕtových stranách počínaje východem. Pánových devĕt śakti neboli energií jsou Vimalā, Utkarṣiṇī, Jñāna, Kriyā, Yogā, Prahvī, Satyā, Īśānā a Anugrahā.