Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.27.20

Verš

kṛta-nyāsaḥ kṛta-nyāsāṁ
mad-arcāṁ pāṇināmṛjet
kalaśaṁ prokṣaṇīyaṁ ca
yathāvad upasādhayet

Synonyma

kṛta-nyāsaḥ — poté, co posvĕtil své tĕlo (dotýkáním se různých míst s pronášením příslušných manter doprovázeným meditací o odpovídajících podobách Nejvyššího Pána); kṛta-nyāsām — (Božstvo) na nĕž se použil stejný proces; mat-arcām — Moji podobu Božstva; pāṇinā — vlastní rukou; āmṛjet — mĕl by očistit (odstranĕním zbytků starých obĕtin); kalaśam — obřadní nádobu naplnĕnou příznivými látkami; prokṣaṇīyam — nádobu s vodou na kropení; ca — a; yathā-vat — náležitĕ; upasādhayet — mĕl by připravit.

Překlad

Oddaný by mĕl posvĕtit různá místa svého tĕla doteky a pronášením manter. Totéž by mĕl udĕlat pro Má Božstva a vlastníma rukama pak Božstvo očistit od starých kvĕtů a zbytků dřívĕjších obĕtin. Mĕl by náležitĕ připravit posvátnou nádobu a nádobu s vodou na kropení.

Význam

Než oddaný zahájí zde popsaný proces uctívání, mĕl by se poklonit svému duchovnímu učiteli, Božstvu a dalším osobnostem hodným uctívání.