Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.27.19

Verš

śuciḥ sambhṛta-sambhāraḥ
prāg-darbhaiḥ kalpitāsanaḥ
āsīnaḥ prāg udag vārced
arcāyāṁ tv atha sammukhaḥ

Synonyma

śuciḥ — čistý; sambhṛta — poté, co shromážil; sambhāraḥ — potřeby pro uctívání; prāk — se špičkami smĕřujícími na východ; darbhaiḥ — za použití stébel trávy kuśa; kalpita — poté, co si připravil; āsanaḥ — sedadlo; āsīnaḥ — sedící; prāk — čelem na východ; udak — čelem na sever; — nebo; arcet — mĕl by provádĕt uctívání; arcāyām — Božstva; tu — ale; atha — nebo; sammukhaḥ — čelem k Nĕmu.

Překlad

Poté, co se uctívající očistí a shromáždí veškeré potřeby pro uctívání, mĕl by si připravit sedadlo ze stébel trávy kuśa se špičkami smĕřujícími na východ. Poté by mĕl usednout čelem buď na východ nebo na sever, nebo pokud Božstvo pevnĕ spočívá na jednom místĕ, mĕl by sedĕt čelem k Nĕmu.

Význam

Slovo sambhṛta-sambhāra znamená, že před započetím uctívání Božstva by si oddaný mĕl přichystat veškeré potřeby tak, aby je mĕl po ruce. Tak nebude muset opakovanĕ vstávat a hledat je. Je-li Božstvo trvale instalované, mĕl by oddaný sedĕt čelem k Nĕmu.