Skip to main content

Sloka 33

Text 33

Verš

Text

annaṁ hi prāṇināṁ prāṇa
ārtānāṁ śaraṇaṁ tv aham
dharmo vittaṁ nṛṇāṁ pretya
santo ’rvāg bibhyato ’raṇam
annaṁ hi prāṇināṁ prāṇa
ārtānāṁ śaraṇaṁ tv aham
dharmo vittaṁ nṛṇāṁ pretya
santo ’rvāg bibhyato ’raṇam

Synonyma

Synonyms

annam — jídlo; hi — jistĕ; prāṇinām — živých bytostí; prāṇaḥ — sám život; ārtānām — trpících; śaraṇam — útočištĕ; tu — a; aham — Já; dharmaḥ — náboženství; vittam — bohatství; nṛṇām — lidí; pretya — když opustili tento svĕt; santaḥ — oddaní; arvāk — degradace; bibhyataḥ — pro ty, kdo se bojí; araṇam — záchrana.

annam — food; hi — indeed; prāṇinām — of living entities; prāṇaḥ — the very life; ārtānām — of those who are distressed; śaraṇam — the shelter; tu — and; aham — I; dharmaḥ — religion; vittam — the wealth; nṛṇām — of men; pretya — when they have passed away from this world; santaḥ — the devotees; arvāk — of going downward; bibhyataḥ — for those who are fearful; araṇam — the refuge.

Překlad

Translation

Tak jako je jídlo životem všech bytostí, jako jsem Já konečným útočištĕm trpících a jako je náboženství bohatstvím tĕch, kdo opouštĕjí tento svĕt, jsou Mí oddaní jedinou záchranou pro ty, kdo mají strach, že poklesnou do bídných životních podmínek.

Just as food is the life of all creatures, just as I am the ultimate shelter for the distressed, and just as religion is the wealth of those who are passing away from this world, so My devotees are the only refuge of persons fearful of falling into a miserable condition of life.

Význam

Purport

Ti, kdo se bojí, že je stáhne hmotný chtíč a hnĕv, by mĕli vyhledat útočištĕ u lotosových nohou Pánových oddaných, kteří mohou každého bezpečnĕ zamĕstnat láskyplnou službou Pánu.

Those fearful of being dragged down by material lust and anger should take shelter of the lotus feet of the Lord’s devotees, who can engage one safely in the Lord’s loving service.