Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.26.29

Verš

tā ye śṛṇvanti gāyanti
hy anumodanti cādṛtāḥ
mat-parāḥ śraddadhānāś ca
bhaktiṁ vindanti te mayi

Synonyma

tāḥ — tato témata; ye — ti, kdo; śṛṇvanti — poslouchají; gāyanti — opĕvují; hi — jistĕ; anumodanti — berou si k srdci; ca — a; ādṛtāḥ — s úctou; mat-parāḥ — odevzdaní Mnĕ; śraddadhānāḥ — s vírou; ca — a; bhaktim — oddanou službu; vindanti — získávají; te — oni; mayi — Mnĕ.

Překlad

Všichni, kdo poslouchají a opĕvují tato témata a s úctou si je berou k srdci, Mi budou vĕrnĕ odevzdaní, a tak dosáhnou oddané služby Mnĕ.

Význam

Ten, kdo naslouchá pokročilým oddaným Pána Kṛṣṇy, se může zachránit z oceánu hmotné existence. Když se řídí pokyny pravého duchovního mistra, omezí to nečisté činnosti mysli, uvidí vše v novém, duchovním svĕtle a rozvine sklon k nesobecké láskyplné službĕ Pánu, jež plodí lásku k Bohu.