Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.26.15

Verš

puṁścalyāpahṛtaṁ cittaṁ
ko nv anyo mocituṁ prabhuḥ
ātmārāmeśvaram ṛte
bhagavantam adhokṣajam

Synonyma

puṁścalya — prostitutkou; apahṛtam — ukradená; cittam — inteligence; kaḥ — kdo; nu — jistĕ; anyaḥ — nĕkdo jiný; mocitum — osvobodit; prabhuḥ — je schopný; ātma-ārāma — niternĕ spokojených mudrců; īśvaram — Pán; ṛte — než; bhagavantam — Nejvyšší Osobnost Božství; adhokṣajam — mimo dosah hmotných smyslů.

Překlad

Kdo jiný než Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, jenž je mimo dosah hmotného vnímání a je Pánem niternĕ spokojených mudrců, může zachránit mé vĕdomí ukradené prostitutkou?