Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.26.14

Verš

sevato varṣa-pūgān me
urvaśyā adharāsavam
na tṛpyaty ātma-bhūḥ kāmo
vahnir āhutibhir yathā

Synonyma

sevataḥ — který jsem sloužil; varṣa-pūgān — po mnoho let; me — můj; urvaśyāḥ — Urvaśiných; adhara — rtů; āsavam — nektar; na tṛpyati — nikdy nebyl uspokojen; ātma-bhūḥ — zrozený z mysli; kāmaḥ — chtíč; vahniḥ — oheň; āhutibhiḥ — obĕtinami; yathā — jako.

Překlad

I když jsem tolik let sloužil takzvanému nektaru Urvaśiných rtů, znovu a znovu se mi v srdci probouzely chtivé touhy a nikdy nebyly uspokojené, tak jako oheň nelze nikdy uhasit obĕtinami ghí litými do jeho plamenů.