Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.25.34

Verš

niḥsaṅgo māṁ bhajed vidvān
apramatto jitendriyaḥ
rajas tamaś cābhijayet
sattva-saṁsevayā muniḥ

Synonyma

niḥsaṅgaḥ — oproštĕný od styku s hmotou; mām — Mĕ; bhajet — mĕl by uctívat; vidvān — moudrý človĕk; apramattaḥ — nezmatený; jita-indriyaḥ — poté, co si podrobil své smysly; rajaḥ — kvalitu vášnĕ; tamaḥ — kvalitu nevĕdomosti; ca — a; abhijayet — mĕl by překonat; sattva-saṁsevayā — přijetím kvality dobra; muniḥ — mudrc.

Překlad

Mudrc, který se oprostil od veškerého styku s hmotou a není zmatený, by mĕl si podrobit své smysly a uctívat Mĕ. Mĕl by překonat kvality vášnĕ a nevĕdomosti tak, že se bude vĕnovat pouze vĕcem v kvalitĕ dobra.