Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.25.26

Verš

sāttvikaḥ kārako ’saṅgī
rāgāndho rājasaḥ smṛtaḥ
tāmasaḥ smṛti-vibhraṣṭo
nirguṇo mad-apāśrayaḥ

Synonyma

sāttvikaḥ — v kvalitĕ dobra; kārakaḥ — konatel činností; asaṅgī — bez připoutanosti; rāga-andhaḥ — oslepený osobní touhou; rājasaḥ — konatel v kvalitĕ vášnĕ; smṛtaḥ — je považován; tāmasaḥ — konatel v kvalitĕ nevĕdomosti; smṛti — od pamĕti, co je co; vibhraṣṭaḥ — pokleslý; nirguṇaḥ — transcendentální; mat-apāśrayaḥ — ten, kdo přijal útočištĕ u Mĕ.

Překlad

Pracovník, který není připoutaný, jedná v kvalitĕ dobra, pracovník zaslepený osobní touhou podléhá kvalitĕ vášnĕ a pracovník, který úplnĕ zapomnĕl, jak rozeznat dobré od špatného, je ovládaný kvalitou nevĕdomosti. Ale rozumí se, že pracovník, který přijal útočištĕ u Mĕ, je vůči kvalitám přírody transcendentální.

Význam

Transcendentální pracovník jedná v přísném souladu s pokyny Pána Kṛṣṇy a Jeho pravých představitelů. Jelikož se odevzdává Pánovu vedení, zůstává transcendentálním vůči hmotným kvalitám přírody.