Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.24.6

Verš

tebhyaḥ samabhavat sūtraṁ
mahān sūtreṇa saṁyutaḥ
tato vikurvato jāto
yo ’haṅkāro vimohanaḥ

Synonyma

tebhyaḥ — z tĕchto kvalit; samabhavat — vznikla; sūtram — první promĕna přírody, obdařená schopností jednat; mahān — prvotní projev přírody, obdařený energií poznání; sūtreṇa — s touto sūtra-tattvou; saṁyūtaḥ — spojený; tataḥ — z mahatu; vikurvataḥ — přemĕnou; jātaḥ — bylo vytvořeno; yaḥ — jež; ahaṅkāraḥ — falešné ego; vimohanaḥ — příčina zmatenosti.

Překlad

Z tĕchto kvalit vznikla prvotní sūtra, společnĕ s mahat-tattvou. Přemĕnou mahat-tattvy bylo vytvořeno falešné ego, příčina zmatenosti živých bytostí.

Význam

Podle Śrīly Śrīdhara Svāmīho je sūtra první promĕnou hmotné přírody, jež projevuje schopnost jednat. Doprovází ji mahat-tattva, obdařená energií poznání. V hmotném svĕtĕ je skutečné poznání živé bytosti zahalené plodonosným jednáním a mentální spekulací. Tyto dvĕ tendence automaticky narůstají úmĕrnĕ tomu, jak slábne oddaná služba Pánu, tak jako s ubývajícím svĕtlem automaticky vzrůstá temnota.