Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.24.10

Verš

tasminn ahaṁ samabhavam
aṇḍe salila-saṁsthitau
mama nābhyām abhūt padmaṁ
viśvākhyaṁ tatra cātma-bhūḥ

Synonyma

tasmin — v nĕm; aham — Já; samabhavam — zjevil jsem se; aṇḍe — ve vesmírném vejci; salila — ve vodĕ Příčinného oceánu; saṁsthitau — které se nacházelo; mama — Mého; nābhyām — z pupku; abhūt — vznikl; padmam — lotos; viśva-ākhyam — zvaný vesmírný; tatra — na nĕm; ca — a; ātma-bhūḥ — samozrozený Brahmā.

Překlad

Já sám jsem se zjevil v tom vejci plujícím po příčinných vodách a z Mého pupku vyrostl vesmírný lotos, rodištĕ samozrozeného Brahmy.

Význam

Zde Nejvyšší Pán popisuje své zjevení v transcendentální zábavové podobĕ Śrī Nārāyaṇa. Pán Nārāyaṇa vstupuje do vesmíru, aniž by se vzdával svého čistĕ transcendentálního tĕla oplývajícího poznáním a blažeností. Zato Pán Brahmā, zrozený z Pánova pupečního lotosu, má hmotné tĕlo. I když je Pán Brahmā nejmocnĕjší mystik, jeho tĕlo, které prostupuje celou hmotnou existencí, je hmotné, zatímco tĕlo Nejvyššího Pána Hariho, Nārāyaṇa, je vždy transcendentální.