Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.23.9

Verš

tasyaivaṁ yakṣa-vittasya
cyutasyobhaya-lokataḥ
dharma-kāma-vihīnasya
cukrudhuḥ pañca-bhāginaḥ

Synonyma

tasya — na nĕho; evam — takto; yakṣa-vittasya — který jen shromažďoval majetek a neutrácel, jako Yakṣové, kteří střeží Kuverův poklad; cyutasya — který ztratil; ubhaya — oba; lokataḥ — svĕty (tento i příští život); dharma — náboženství; kāma — a smyslový požitek; vihīnasya — postrádající; cakrudhuḥ — rozzlobila se; pañca-bhāginaḥ — božstva vládnoucí pĕti předepsaným domácím obĕtem.

Překlad

Božstva vládnoucí pĕti domácím obĕtem se proto rozzlobila na tohoto brāhmaṇu, který byl hamižný a střežil své bohatství jako Yakṣa, kterého nečekalo nic dobrého v tomto ani v příštím svĕtĕ a který postrádal veškeré náboženství a smyslový požitek.