Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.23.59

Verš

sukha-duḥkha-prado nānyaḥ
puruṣasyātma-vibhramaḥ
mitrodāsīna-ripavaḥ
saṁsāras tamasaḥ kṛtaḥ

Synonyma

sukha-duḥkha-pradaḥ — dárce štĕstí a neštĕstí; na — není; anyaḥ — jiný; puruṣasya — duše; ātma — mysli; vibhramaḥ — zmatenost; mitra — přátelé; udāsīna — lhostejní; ripavaḥ — a nepřátelé; saṁsāraḥ — hmotný život; tamasaḥ — z nevĕdomosti; kṛtaḥ — stvoření.

Překlad

Žádná jiná síla nenutí duši zažívat štĕstí a neštĕstí než zmatenost její vlastní mysli. Její vnímání přátel, neutrálních stran a nepřátel a celý hmotný život, který si staví na tomto vnímání, jsou vytvořené jen z nevĕdomosti.

Význam

Každý tvrdĕ pracuje, aby tĕšil přátele, porážel nepřátele a udržoval daný stav s neutrálními osobami. Tyto vztahy se zakládají na hmotném tĕle a po jeho nevyhnutelném zániku přestanou existovat. Říká se jim nevĕdomost neboli hmotný klam.