Skip to main content

Sloka 53

ТЕКСТ 53

Verš

Текст

grahā nimittaṁ sukha-duḥkhayoś cet
kim ātmano ’jasya janasya te vai
grahair grahasyaiva vadanti pīḍāṁ
krudhyeta kasmai puruṣas tato ’nyaḥ
грах нимитта сукха-дукхайо чет
ким тмано ’джасйа джанасйа те ваи
грахаир грахасйаива ваданти пӣ
крудхйета касмаи пурушас тато ’нйа

Synonyma

Пословный перевод

grahāḥ — vládnoucí planety; nimittam — bezprostřední příčina; sukha-duḥkhayoḥ — štĕstí a neštĕstí; cet — jestliže; kim — co; ātmanaḥ — pro duši; ajasya — která je nezrozená; janasya — toho, co je zrozené; te — tyto planety; vai — jistĕ; grahaiḥ — od jiných planet; grahasya — určité planety; eva — pouze; vadanti — (zkušení astrologové) říkají; pīḍām — utrpení; krudhyeta — mĕla by se zlobit; kasmai — na koho; puruṣaḥ — živá bytost; tataḥ — od hmotného tĕla; anyaḥ — lišící se.

грах — управляющие планеты; нимиттам — непосредственная причина; сукха-дукхайо — счастья и страдания; чет — если; ким — что; тмана — для души; аджасйа — нерожденной; джанасйа — то, что рождено; те — те планеты; ваи — поистине; грахаи — другими планетами; грахасйа — планет; эва — только; ваданти — (опытные астрологи) говорят; пӣм — страдание; крудхйета — должно гневаться; касмаи — на кого; пуруша — живое существо; тата — от этого материального тела; анйа — отличное.

Překlad

Перевод

A když budeme zkoumat domnĕnku, že planety jsou bezprostřední příčinou utrpení a štĕstí, kde je také vztah s duší, která je vĕčná? Vliv planet se koneckonců týká jen toho, co se zrodilo. Zkušení astrologové navíc vysvĕtlili, jak si planety jen navzájem působí bolest. Jelikož se tedy živá bytost od tĕchto planet a hmotného tĕla liší, na koho by si mĕla vylévat zlost?

Если же предположить, будто непосредственной причиной счастья и страдания служат планеты, то и в этом случае — как все это связано с вечной душой? В конце концов, влияние планет распространяется только на те объекты, которые имеют начало. К тому же, как объясняют опытные астрологи, планеты причиняют страдания лишь друг другу. А поскольку живое существо не планета и поскольку оно отлично от материального тела, на кого ему гневаться?