Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.23.53

Verš

grahā nimittaṁ sukha-duḥkhayoś cet
kim ātmano ’jasya janasya te vai
grahair grahasyaiva vadanti pīḍāṁ
krudhyeta kasmai puruṣas tato ’nyaḥ

Synonyma

grahāḥ — vládnoucí planety; nimittam — bezprostřední příčina; sukha-duḥkhayoḥ — štĕstí a neštĕstí; cet — jestliže; kim — co; ātmanaḥ — pro duši; ajasya — která je nezrozená; janasya — toho, co je zrozené; te — tyto planety; vai — jistĕ; grahaiḥ — od jiných planet; grahasya — určité planety; eva — pouze; vadanti — (zkušení astrologové) říkají; pīḍām — utrpení; krudhyeta — mĕla by se zlobit; kasmai — na koho; puruṣaḥ — živá bytost; tataḥ — od hmotného tĕla; anyaḥ — lišící se.

Překlad

A když budeme zkoumat domnĕnku, že planety jsou bezprostřední příčinou utrpení a štĕstí, kde je také vztah s duší, která je vĕčná? Vliv planet se koneckonců týká jen toho, co se zrodilo. Zkušení astrologové navíc vysvĕtlili, jak si planety jen navzájem působí bolest. Jelikož se tedy živá bytost od tĕchto planet a hmotného tĕla liší, na koho by si mĕla vylévat zlost?