Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.23.5

Verš

kenacid bhikṣuṇā gītaṁ
paribhūtena durjanaiḥ
smaratā dhṛti-yuktena
vipākaṁ nija-karmaṇām

Synonyma

kenacit — jistým; bhikṣuṇāsannyāsīm; gītam — zpívaná; paribhūtena — který byl urážen; durjanaiḥ — bezbožnými lidmi; smaratā — připomínající si; dhṛti-yuktena — jenž upevnil své odhodlání; vipākam — následky; nija-karmaṇām — vlastních minulých činností.

Překlad

Jednoho sannyāsīho kdysi mnoha způsoby uráželi bezbožní lidé. On si však s odhodláním připomínal, že trpí následkem své dřívĕjší karmy. Budu ti vyprávĕt tento příbĕh a to, co řekl.

Význam

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura komentuje takto: „Na ty, kdo opustí materialistickou cestu a vĕnují se odříkání, často útočí bezbožní lidé. Tento výklad je ale povrchní, protože trest je ve skutečnosti nahromadĕným výsledkem dřívĕjší karmy. Nĕkteří z tĕch, kdo se rozhodli pro odříkání, projevují nedostatek tolerance, když čelí zbytkům svých dřívĕjších hříchů, a jsou proto nuceni se znovu vrátit na cestu bezbožného života. Śrī Caitanya Mahāprabhu proto učí, že je třeba být tolerantní jako strom. Pokud na nĕjakého začátečníka na cestĕ oddané služby čistým oddaným Pána útočí zlí lidé, musí to brát jako následek svých dřívĕjších plodonosných činností. Mĕl by být inteligentní a nejednat podle zásady ,oko za oko, zub za zub̀, aby se vyhnul budoucímu neštĕstí. Pokud nebude nepřátelství zlomyslných lidí opĕtovat, automaticky ho nechají být.“