Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.23.47

Verš

mano-vaśe ’nye hy abhavan sma devā
manaś ca nānyasya vaśaṁ sameti
bhīṣmo hi devaḥ sahasaḥ sahīyān
yuñjyād vaśe taṁ sa hi deva-devaḥ

Synonyma

manaḥ — mysli; vaśe — pod kontrolou; anye — jiné; hi — jistĕ; abhavan — staly se; sma — v minulosti; devāḥ — smysly (zastoupené svými vládnoucími božstvy); manaḥ — mysl; ca — a; na — nikdy; anyasya — jiných; vaśam — pod kontrolu; sameti — dostává se; bhīṣmaḥ — hrůzostrašná; hi — jistĕ; devaḥ — božská moc; sahasaḥ — než nejsilnĕjší; sahīyān — silnĕjší; yuñjyāt — dokáže upevnit; vaśe — pod kontrolu; tam — onu mysl; saḥ — tato osoba; hi — jistĕ; deva-devaḥ — vládce smyslů.

Překlad

Všechny smysly jsou odnepamĕti pod kontrolou mysli a ta sama se nikdy nedostává do područí ničeho jiného. Je silnĕjší než nejsilnĕjší a její božská moc je hrůzostrašná. Kdo je tedy schopný ovládnout svou mysl, stává se vládcem všech smyslů.