Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.23.45

Verš

dānaṁ sva-dharmo niyamo yamaś ca
śrutaṁ ca karmāṇi ca sad-vratāni
sarve mano-nigraha-lakṣaṇāntāḥ
paro hi yogo manasaḥ samādhiḥ

Synonyma

dānam — rozdávání milodarů; sva-dharmaḥ — plnĕní svých předepsaných povinností; niyamaḥ — pravidla každodenního života; yamaḥ — zásadní pravidla duchovního života; ca — a; śrutam — naslouchání písmům; ca — a; karmāṇi — zbožné jednání; ca — a; sat — čisté; vratāni — sliby; sarve — vše; manaḥ-nigrahaḥ — podrobení si mysli; lakṣaṇa — složené z; antāḥ — jejich cíl; paraḥ — nejvyšší; hi — jistĕ; yogaḥ — transcendentální poznání; manasaḥ — mysli; samādhiḥ — meditace o Nejvyšším v transu.

Překlad

Rozdávání milodarů, plnĕní předepsaných povinností, dodržování hlavních a vedlejších usmĕrňujících pravidel, naslouchání písmům, zbožné jednání i očistné sliby mají za svůj konečný cíl podrobit si mysl. Vždyť soustředĕní mysli na Nejvyššího je nejvyšší yoga.