Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.23.4

Verš

kathayanti mahat puṇyam
itihāsam ihoddhava
tam ahaṁ varṇayiṣyāmi
nibodha su-samāhitaḥ

Synonyma

kathayanti — vyprávĕjí; mahat — velmi; puṇyam — zbožný; itihāsam — příbĕh; iha — v této souvislosti; uddhava — Můj milý Uddhavo; tam — ten; aham — Já; varṇayiṣyāmi — vylíčím; nibodha — prosím poslouchej; su-samāhitaḥ — s bedlivou pozorností.

Překlad

Můj milý Uddhavo, v této souvislosti se vypráví velmi zbožný příbĕh, který ti teď vylíčím. Prosím poslouchej s bedlivou pozorností.

Význam

Pán nyní vylíčí Uddhavovi historickou událost, která učí, jak tolerovat urážky od druhých.