Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.23.37

Verš

kṣipanty eke ’vajānanta
eṣa dharma-dhvajaḥ śaṭhaḥ
kṣīṇa-vitta imāṁ vṛttim
agrahīt sva-janojjhitaḥ

Synonyma

kṣipanti — kritizují; eke — nĕkteří; avajānantaḥ — urážející; eṣaḥ — tato osoba; dharma-dhvajaḥ — náboženský pokrytec; śaṭhaḥ — podvodník; kṣīṇa-vittaḥ — když pozbyl majetek; imām — toto; vṛttim — zamĕstnání; agrahīt — přijal; sva-jana — svou rodinou; ujjhitaḥ — vyhnaný.

Překlad

Kritizovali ho a uráželi prohlašováním: „Tento človĕk je jen pokrytec a podvodník. Udĕlal si z náboženství obživu jen proto, že pozbyl všechen majetek a rodina ho vyhnala.“