Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.23.29

Verš

so ’haṁ kālāvaśeṣeṇa
śoṣayiṣye ’ṅgam ātmanaḥ
apramatto ’khila-svārthe
yadi syāt siddha ātmani

Synonyma

saḥ aham — já; kāla-avaśeṣeṇa — s časem, který mi zbývá; śoṣayiṣye — omezím na minimum; aṅgam — toto tĕlo; ātmanaḥ — mé; apramattaḥ — nezmatený; akhila — celém; sva-arthe — v pravém vlastním zájmu; yadi — jestliže; syāt — zbývá nĕjaký (čas); siddhaḥ — spokojený; ātmani — niternĕ.

Překlad

Jestli mi v životĕ ještĕ nĕjaký čas zbývá, budu podstupovat askezi a donutím tĕlo, aby žilo jen z holých nezbytností. Již nebudu zmatený a budu usilovat o to, co tvoří můj celý vlastní zájem v životĕ, a tak zůstanu niternĕ spokojený.