Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.23.26

Verš

kasmāt saṅkliśyate vidvān
vyarthayārthehayāsakṛt
kasyacin māyayā nūnaṁ
loko ’yaṁ su-vimohitaḥ

Synonyma

kasmāt — proč; saṅkliśyate — trpí; vidvān — ten, kdo je moudrý; vyarthayā — marné; artha-īhayā — v honbĕ za majetkem; asakṛt — stále; kasyacit — nĕkoho; māyayā — působením matoucí energie; nūnam — jistĕ; lokaḥ — svĕt; ayam — tento; su-vimohitaḥ — velmi zmatený.

Překlad

Proč musí inteligentní človĕk trpĕt kvůli svému neustálému marnému úsilí získat majetek? Celý tento svĕt je úplnĕ zmatený čísi matoucí energií.