Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.23.25

Verš

vyarthayārthehayā vittaṁ
pramattasya vayo balam
kuśalā yena sidhyanti
jaraṭhaḥ kiṁ nu sādhaye

Synonyma

vyarthayā — marnou; artha — získat majetek; īhayā — snahou; vittam — peníze; pramattasya — šíleného; vayaḥ — mládí; balam — síla; kuśalāḥ — ti, kdo umí rozlišovat; yena — pomocí čehož; sidhyanti — dosahují dokonalosti; jaraṭhaḥ — stařec; kim — čeho; nu — vskutku; sādhaye — mohu dosáhnout.

Překlad

Osoby schopné rozlišovat dokáží používat své peníze, mládí a sílu pro dosažení dokonalosti. Já jsem však toto horečnatĕ promrhal v marné snaze získávat další bohatství. Teď, když jsem stařec, čeho mohu dosáhnout?