Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.23.10

Verš

tad-avadhyāna-visrasta-
puṇya-skandhasya bhūri-da
artho ’py agacchan nidhanaṁ
bahv-āyāsa-pariśramaḥ

Synonyma

tat — o nĕ; avadhyāna — kvůli nezájmu; visrasta — zbavený; puṇya — zbožnosti; skandhasya — svého dílu; bhūri-da — ó velkodušný Uddhavo; arthaḥ — bohatství; api — vskutku; agacchat nidhanam — zmizelo; bahu — mnohého; āyāsa — úsilí; pariśramaḥ — jež spočívalo jen v práci.

Překlad

Ó velkodušný Uddhavo, jelikož se o tyto polobohy nestaral, ztratil svoji zásobu zbožnosti a všechno své bohatství. Vše, co nahromadil svým opakovaným namáhavým snažením, bylo zcela pryč.

Význam

Brāhmaṇova zásoba zbožnosti připomínala uschlou vĕtev, která již nenese ovoce ani kvĕty. Śrīla Jīva Gosvāmī komentuje, že brāhmaṇa si uchovával trochu zbožnosti zamĕřenou na Nejvyššího Pána s nadĕjí na osvobození. Tento čistý díl vĕtve jeho zbožnosti zůstal naživu a nakonec mu přinesl plod poznání.