Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.22.60

Verš

śrī-uddhava uvāca
yathaivam anubudhyeyaṁ
vada no vadatāṁ vara

Synonyma

śrī-uddhavaḥ uvāca — Śrī Uddhava řekl; yathā — jak; evam — takto; anubudhyeyam — mohu správnĕ pochopit; vada — prosím povĕz; naḥ — nám; vadatām — ze všech řečníků; vara — ó Ty, který jsi nejlepší.

Překlad

Śrī Uddhava řekl: Ó nejlepší ze všech řečníků, prosím vysvĕtli mi, jak to mohu správnĕ pochopit.