Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.22.58-59

Verš

kṣipto ’vamānito ’sadbhiḥ
pralabdho ’sūyito ’tha vā
tāḍitaḥ sanniruddho vā
vṛttyā vā parihāpitaḥ
niṣṭhyuto mūtrito vājñair
bahudhaivaṁ prakampitaḥ
śreyas-kāmaḥ kṛcchra-gata
ātmanātmānam uddharet

Synonyma

kṣiptaḥ — urážený; avamānitaḥ — přehlížený; asadbhiḥ — zlými lidmi; pralabdhaḥ — zesmĕšňovaný; asūyitaḥ — jsoucí terčem závisti; atha — nebo také; tāḍitaḥ — bitý; sanniruddhaḥ — svazovaný; — nebo; vṛttyā — o svůj zdroj živobytí; — nebo; parihāpitaḥ — připravený; niṣṭhyutaḥ — poplivaný; mūtritaḥ — pomočený; — nebo; ajñaiḥ — pošetilci; bahudhā — opakovanĕ; evam — takto; prakampitaḥ — rozrušovaný; śreyaḥ-kāmaḥ — ten, kdo chce v životĕ dosáhnout nejvyššího cíle; kṛcchra-gataḥ — zakoušející tĕžkosti; ātmanā — pomocí své inteligence; ātmānam — sebe; uddharet — mĕl by zachránit.

Překlad

I když zlí lidé toho, kdo chce dosáhnout nejvyššího cíle v životĕ, přehlížejí, urážejí, zesmĕšňují nebo mu závidĕjí, i když ho pošetilci opakovanĕ rozrušují tím, že ho bijí, svazují nebo připravují o zamĕstnání, plivou na nĕj nebo ho pomočují, mĕl by přes všechny tyto tĕžkosti používat svou inteligenci k tomu, aby se udržoval v bezpečném postavení na duchovní úrovni.

Význam

V průbĕhu historie zažívali Pánovi oddaní mnohé z výše uvedených potíží. Ten, kdo je na pokročilé úrovni vĕdomí Boha, ani za takových okolností nedopustí, aby byl posedlý hmotným tĕlem, ale pomocí náležité inteligence stále upírá mysl na duchovní realitu.