Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.22.53

Verš

nṛtyato gāyataḥ paśyan
yathaivānukaroti tān
evaṁ buddhi-guṇān paśyann
anīho ’py anukāryate

Synonyma

nṛtyataḥ — tančící osoby; gāyataḥ — a zpívající; paśyan — když vidí; yathā — jako; eva — jistĕ; anukaroti — napodobuje; tān — je; evam — tak; buddhi — hmotné inteligence; guṇān — nabyté vlastnosti; paśyan — když vidí; anīhaḥ — ačkoliv sám nejedná; api — přesto; anukāryate — je nucen napodobovat.

Překlad

Duše není nikdy konatelem hmotných činností, ale nechává se unést hmotnou inteligencí, a tak je nucena napodobovat její vlastnosti, tak jako človĕk nĕkdy napodobuje lidi, které vidí tančit a zpívat.

Význam

Lidé nĕkdy bývají uchváceni profesionálními zpĕváky a tanečníky a v mysli napodobují hudební rytmy a melodie účinkujících i s jejich romantickými, humornými či hrdinskými náladami. Zpívají písnĕ, které slyšeli v rádiu a napodobují tance a divadelní představení, jež vidĕli v televizi nebo v kinech a divadlech, přičemž se vžívají do emocí a umĕní účinkujících. Podmínĕná duše je podobnĕ uchvácená výmysly hmotné mysli a inteligence, které ji přesvĕdčují, že si může užívat hmotného svĕta. I když se liší od hmotného tĕla a nikdy není skutečným konatelem jeho činností, je nucena své tĕlo zamĕstnávat hmotnými činnostmi, které ji zaplétají do kolobĕhu rození a umírání. Nemĕli bychom přijímat podloudné návrhy hmotné inteligence, ale místo toho bychom se mĕli plnĕ vĕnovat službĕ Pánu s vĕdomím Kṛṣṇy.