Skip to main content

Sloka 47

Text 47

Verš

Text

niṣeka-garbha-janmāni
bālya-kaumāra-yauvanam
vayo-madhyaṁ jarā mṛtyur
ity avasthās tanor nava
niṣeka-garbha-janmāni
bālya-kaumāra-yauvanam
vayo-madhyaṁ jarā mṛtyur
ity avasthās tanor nava

Synonyma

Synonyms

niṣeka — oplodnĕní; garbha — tĕhotenství; janmāni — a narození; bālya — vĕk batolete; kaumāra — dĕtství; yauvanam — a mládí; vayaḥ-madhyam — střední vĕk; jarā — stáří; mṛtyuḥ — smrt; iti — takto; avasthāḥ — vĕků; tanoḥ — tĕla; nava — devĕt.

niṣeka — impregnation; garbha — gestation; janmāni — and birth; bālya — infancy; kaumāra — childhood; yauvanam — and youth; vayaḥ-madhyam — middle age; jarā — old age; mṛtyuḥ — death; iti — thus; avasthāḥ — ages; tanoḥ — of the body; nava — nine.

Překlad

Translation

Oplodnĕní, tĕhotenství, narození, vĕk batolete, dĕtství, mládí, střední vĕk, stáří a smrt představují devĕt vĕků tĕla.

Impregnation, gestation, birth, infancy, childhood, youth, middle age, old age and death are the nine ages of the body.