Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.22.47

Verš

niṣeka-garbha-janmāni
bālya-kaumāra-yauvanam
vayo-madhyaṁ jarā mṛtyur
ity avasthās tanor nava

Synonyma

niṣeka — oplodnĕní; garbha — tĕhotenství; janmāni — a narození; bālya — vĕk batolete; kaumāra — dĕtství; yauvanam — a mládí; vayaḥ-madhyam — střední vĕk; jarā — stáří; mṛtyuḥ — smrt; iti — takto; avasthāḥ — vĕků; tanoḥ — tĕla; nava — devĕt.

Překlad

Oplodnĕní, tĕhotenství, narození, vĕk batolete, dĕtství, mládí, střední vĕk, stáří a smrt představují devĕt vĕků tĕla.