Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.22.43

Verš

nityadā hy aṅga bhūtāni
bhavanti na bhavanti ca
kālenālakṣya-vegena
sūkṣmatvāt tan na dṛśyate

Synonyma

nityadā — neustále; hi — jistĕ; aṅga — Můj milý Uddhavo; bhūtāni — stvořená tĕla; bhavanti — vznikají; na bhavanti — zanikají; ca — a; kālena — časem; alakṣya — nepostřehnutelná; vegena — jehož rychlost; sūkṣmatvāt — kvůli subtilní povaze; tat — to; na dṛśyate — není vidĕno.

Překlad

Můj milý Uddhavo, hmotná tĕla neustále podstupují stvoření a zničení silou času, jehož rychlost je nepostřehnutelná. Kvůli subtilní povaze času to však nikdo nevidí.