Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.22.34

Verš

ātmāparijñāna-mayo vivādo
hy astīti nāstīti bhidārtha-niṣṭhaḥ
vyartho ’pi naivoparameta puṁsāṁ
mattaḥ parāvṛtta-dhiyāṁ sva-lokāt

Synonyma

ātma — Nejvyšší Duše; aparijñāna-mayaḥ — založené na nedostatku úplného poznání; vivādaḥ — spekulativní hádky; hi — jistĕ; asti — (tento svĕt) je skutečný; iti — to říkající; na asti — není skutečný; iti — to říkající; bhidā — hmotné rozdíly; artha-niṣṭhaḥ — mající za hlavní bod diskuse; vyarthaḥ — bezcenné; api — ačkoliv; na — ne; eva — jistĕ; uparameta — ustává; puṁsām — pro osoby; mattaḥ — ode Mne; parāvṛtta — které odvrátily; dhiyām — svou pozornost; sva-lokāt — jenž se od nich neliším.

Překlad

Spekulativní hádky filosofů – „Tento svĕt je skutečný,“ „Ne, je neskutečný“ – se zakládají na neúplném poznání Nejvyšší Duše a zamĕřují se jen na pochopení hmotných dualit. I když tyto hádky nemají žádnou cenu, ti, kdo odvrátili svou pozornost ode Mne, svého pravého Já, jich nejsou schopni zanechat.

Význam

Pokud nĕkdo pochybuje o existenci Nejvyšší Osobnosti Božství, bude nezbytnĕ pochybovat i o skutečnosti Pánova stvoření. Pouhé dohady a debaty o skutečnosti a neskutečnosti hmotného svĕta bez poznání Pána Kṛṣṇy tedy nemají žádnou cenu. Hmotný svĕt je skutečný proto, že pochází z nejvyšší skutečnosti, Pána Kṛṣṇy. Kdo neví, že je Pán Kṛṣṇa skutečný, nemůže si být nikdy jistý, zda je skutečné Jeho stvoření; bude stále přemýšlet, zda doopravdy nĕco vidí nebo si jen myslí, že to vidí. Pokud nepřijme útočištĕ u Nejvyššího Pána, nikdy tuto spekulaci nemůže rozřešit, takže je bezcenná. Pánovi oddaní o takové dohady nejeví zájem, protože dĕlají skutečný pokrok v duchovním osvícení a jsou naprosto spokojení se svými čím dál krásnĕjšími zážitky s vĕdomím Kṛṣṇy.