Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.22.30

Verš

mamāṅga māyā guṇa-mayy anekadhā
vikalpa-buddhīś ca guṇair vidhatte
vaikārikas tri-vidho ’dhyātmam ekam
athādhidaivam adhibhūtam anyat

Synonyma

mama — Moje; aṅga — Můj milý Uddhavo; māyā — hmotná energie; guṇa-mayī — tvořená třemi kvalitami; anekadhā — mnohočetné; vikalpa — různé projevy; buddhīḥ — a vjemy tĕchto rozdílů; ca — a; guṇaiḥ — kvalitami; vidhatte — ustanovuje; vaikārikaḥ — plnĕ projevené promĕny; tri-vidhaḥ — jež mají tři aspekty; adhyātmam — zvaný adhyātma; ekam — jeden; atha — a; adhidaivamadhidaiva; adhibhūtamadhibhūta; anyat — další.

Překlad

Můj milý Uddhavo, Moje hmotná energie tvořená třemi kvalitami a jednající skrze nĕ projevuje různé podoby stvoření a také různé podoby vĕdomí, které je vnímá. Projevený výsledek hmotných promĕn je chápán ve třech aspektech: adhyātmickém, adhidaivickém a adhibhautickém.

Význam

Slovo vikalpa-buddhīḥ vyjadřuje, že vĕdomí v různých hmotných tĕlech vyjevuje různé aspekty Pánova stvoření. Ptáci jako například rackové se nesou na mořských vĕtrech a prožívají Pánovo stvoření vĕtru a výšky. Ryby zakoušejí život ve vodĕ a jiní tvorové na vlastní kůži poznávají život ve stromech nebo v zemi. Lidská společnost poskytuje svoji rozmanitost vĕdomí a podobnĕ v nebi a v pekle jsou dostupné různé zážitky. Všechny druhy hmotného vĕdomí jsou promĕny tří kvalit hmotné přírody, expanzí Pánovy klamné energie.