Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.22.21

Verš

catvāry eveti tatrāpi
teja āpo ’nnam ātmanaḥ
jātāni tair idaṁ jātaṁ
janmāvayavinaḥ khalu

Synonyma

catvāri — čtyři; eva — také; iti — takto; tatra — v tom případĕ; api — dokonce; tejaḥ — oheň; āpaḥ — voda; annam — zemĕ; ātmanaḥ — z Nejvyššího Já; jātāni — všechny vznikající; taiḥ — jejich prostřednictvím; idam — tento vesmír; jātam — vznikl; janma — zrození; avayavinaḥ — projeveného výtvoru; khalu — jistĕ.

Překlad

Nĕkteří filosofové mluví o existenci čtyř základních prvků, z nichž tři – oheň, voda a zemĕ – pocházejí ze čtvrtého, Nejvyššího Já. Jakmile vzniknou, vytvářejí vesmírný projev, v nĕmž pak nastává veškeré hmotné stvoření.