Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.20.7

Verš

nirviṇṇānāṁ jñāna-yogo
nyāsinām iha karmasu
teṣv anirviṇṇa-cittānāṁ
karma-yogas tu kāminām

Synonyma

nirviṇṇānām — pro ty, kdo jsou znechucení; jñāna-yogaḥ — cesta filosofické spekulace; nyāsinām — pro ty, kdo si odříkají; iha — mezi tĕmito třemi cestami; karmasu — v bĕžných hmotných činnostech; teṣu — v tĕchto činnostech; anirviṇṇa — neznechucené; cittānām — pro ty, kdo mají vĕdomí; karma-yogaḥ — cesta karma-yogy; tu — jistĕ; kāminām — pro ty, kdo stále touží po hmotném štĕstí.

Překlad

Mezi tĕmito třemi cestami je jñāna-yoga, cesta filosofické spekulace, doporučená tĕm, kdo jsou znechucení hmotným životem, a proto jsou odpoutaní od bĕžných plodonosných činností. Ti, kdo nejsou hmotným životem znechucení a chtĕjí si ještĕ splnit mnoho tužeb, by mĕli usilovat o dokonalost cestou karma-yogy.

Význam

V tomto verši Pán vyjevuje různé sklony, které vedou lidské bytosti k přijetí různých cest k dokonalosti. Ti, kdo jsou zklamaní z obyčejného hmotného života soustředĕného kolem společnosti, přátelství a lásky a kdo chápou, že na nebeských planetách čekají jen další potíže v rámci rodinného života, se rovnou vydávají cestou poznání a pomocí autorizovaného filosofického rozlišování transcendují pouta hmotné existence. Ti, kteří si stále chtĕjí užívat hmotné společnosti, přátelství a lásky a vzrušují je vyhlídky na možnost odejít se svými příbuznými na hmotné nebeské planety, se nemohou vydat přímo cestou přísného filosofického pokroku, která vyžaduje velkou askezi. Tĕmto lidem se doporučuje zůstat v rodinném kruhu a obĕtovat plody své práce Nejvyššímu. Tak mohou i oni dosáhnout dokonalosti a postupnĕ se naučit odpoutanosti od hmotného života.