Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.20.37

Verš

evam etān mayā diṣṭān
anutiṣṭhanti me pathaḥ
kṣemaṁ vindanti mat-sthānaṁ
yad brahma paramaṁ viduḥ

Synonyma

evam — takto; etān — tyto; mayā — Mnou; diṣṭān — vyložené; anutiṣṭhanti — ti, kdo následují; me — Mĕ; pathaḥ — prostředky dosažení; kṣemam — svobody od klamu; vindanti — dosáhnou; mat-sthānam — Mého osobního sídla; yat — tu, kterou; brahma paramam — Absolutní Pravdu; viduḥ — přímo znají.

Překlad

Ti, kdo s vážností následují tyto metody dosažení Mĕ, které jsem osobnĕ vyložil, se osvobozují od klamu a když dosáhnou Mého osobního sídla, dokonale znají Absolutní Pravdu.

Význam

Takto končí výklady pokorných služebníků Jeho Božské Milosti A. C. Bhaktivedanty Swamiho Prabhupādy ke dvacáté kapitole jedenáctého zpĕvu Śrīmad-Bhāgavatamu nazvané „Čistá oddaná služba předčí poznání a odpoutanost“.