Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.20.17

Verš

nṛ-deham ādyaṁ su-labhaṁ su-durlabhaṁ
plavaṁ su-kalpaṁ guru-karṇadhāram
mayānukūlena nabhasvateritaṁ
pumān bhavābdhiṁ na taret sa ātma-hā

Synonyma

nr — lidské; deham — tĕlo; ādyam — zdroj všech příznivých výsledků; su-labham — získané bez zvláštního úsilí; su-durlabham — ačkoliv ho není možné získat ani s velkým úsilím; plavam — loď; su-kalpam — jako stvořená pro tento účel; guru — mající duchovního učitele; karṇa-dhāram — za kapitána lodi; mayā — Mnou; anukūlena — příznivými; nabhasvatā — vĕtry; īritam — pohánĕná; pumān — osoba; bhava — hmotné existence; abdhim — oceán; na — ne; taret — překoná; saḥ — on; ātma- — vrah své vlastní duše.

Překlad

Lidské tĕlo, které může poskytnout veškerý prospĕch v životĕ, se získává automaticky působením přírodních zákonů, i když obdržet ho je velmi vzácné. Dá se přirovnat k dokonale stavĕné lodi, která má duchovního učitele za kapitána a pokyny Osobnosti Božství za příznivé vĕtry, které ji při plavbĕ pohánĕjí. Človĕk, který při všech tĕchto výhodách nevyužije lidského života k překonání oceánu hmotné existence, musí být považován za vraha své vlastní duše.

Význam

Lidské tĕlo, které živá bytost získává poté, co prošla mnoha nižšími podobami, je stvořené takovým způsobem, že může poskytnout nejvyšší dokonalost života. Každá lidská bytost by mĕla sloužit Nejvyšší Osobnosti Božství a pravý duchovní učitel v této službĕ poskytuje náležité vedení. Bezpříčinná milost Pána Kṛṣṇy se přirovnává k příznivým vĕtrům, jež pomáhají lodi tĕla hladce plachtit zpátky domů, zpátky k Bohu. Pán Kṛṣṇa dává osobní pokyny ve védské literatuře, mluví prostřednictvím pravého duchovního učitele a povzbuzuje, varuje a chrání svého upřímného oddaného z nitra jeho srdce. Toto Pánovo milostivé vedení upřímnou duši rychle posouvá po cestĕ zpátky k Bohu. Ten, kdo však nechápe, že lidské tĕlo je lodí vhodnou pro překonání oceánu hmotné existence, nebude cítit potřebu přijmout kapitána v podobĕ duchovního mistra a nijak neocení příznivé vĕtry Pánovy milosti. Nemá nadĕji dosáhnout cíle lidského života. Jelikož jedná proti svému vlastnímu zájmu, stává se postupnĕ vrahem své duše.