Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.20.16

Verš

aho-rātraiś chidyamānaṁ
buddhvāyur bhaya-vepathuḥ
mukta-saṅgaḥ paraṁ buddhvā
nirīha upaśāmyati

Synonyma

ahaḥ — dny; rātraiḥ — nocemi; chidyamānam — zkracovaná; buddhvā — vĕdoucí; āyuḥ — délka života; bhaya — strachy; vepathuḥ — třesoucí se; mukta-saṅgaḥ — bez připoutanosti; param — Nejvyššího Pána; buddhvā — znající; nirīhaḥ — bez hmotných tužeb; upaśāmyati — dosáhne dokonalého klidu.

Překlad

Nikdo by se mĕl třást strachy, když ví, že plynoucí dny a noci podobnĕ utínají délku jeho života. Když se takto vzdá veškeré připoutanosti ke hmotĕ a hmotných tužeb, pozná Nejvyššího Pána a dosáhne dokonalého klidu a míru.

Význam

Inteligentní oddaný ví, že plynoucí dny a noci zkracují délku jeho života, a proto se vzdává jalové připoutanosti k hmotným smyslovým objektům a místo toho usiluje o dosažení trvalého prospĕchu v životĕ. Tak jako odpoutaný pták okamžitĕ opustí své hnízdo a odletí na jiný strom, oddaný ví, že v hmotném svĕtĕ nemůže žít natrvalo a tak vĕnuje svou tvůrčí energii na dosažení vĕčného sídla v království Boha. Oddaný transcenduje kvality hmotné přírody tím, že nabývá stejné duchovní přirozenosti, jakou má Kṛṣṇa, a tak nakonec dosahuje dokonalého klidu.