Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.20.14

Verš

etad vidvān purā mṛtyor
abhavāya ghaṭeta saḥ
apramatta idaṁ jñātvā
martyam apy artha-siddhi-dam

Synonyma

etat — toto; vidvān — vĕdoucí; purā — před; mṛtyoḥ — smrtí; abhavāya — aby transcendoval hmotnou existenci; ghaṭeta — mĕl by jednat; saḥ — on; apramattaḥ — bez lenosti a pošetilosti; idam — toto; jñātvā — vĕdoucí; martyam — podléhající smrti; api — i když; artha — cíle života; siddhi-dam — dávající dokonalost.

Překlad

Moudrý človĕk ví, že i když hmotné tĕlo podléhá smrti, může přesto udĕlit dokonalost života. Proto by si nemĕl pošetile nechat ujít tuto příležitost dřív, než přijde smrt.