Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.20.10

Verš

sva-dharma-stho yajan yajñair
anāśīḥ-kāma uddhava
na yāti svarga-narakau
yady anyan na samācaret

Synonyma

sva-dharma — v plnĕní svých předepsaných povinností; sthaḥ — setrvávající; yajan — uctívající; yajñaiḥ — konáním předepsaných obĕtí; anāśīḥ-kāmaḥ — bez touhy po plodech; uddhava — Můj milý Uddhavo; na — ne; yāti — jde; svarga — do nebe; narakau — nebo do pekla; yadi — jestliže; anyat — nĕco jiného než svou předepsanou povinnost; na — ne; samācaret — koná.

Překlad

Můj milý Uddhavo, ten, kdo plní své předepsané povinnosti a provádí náležité uctívání prostřednictvím védských obĕtí, ale netouží po plodech tohoto uctívání, nepůjde na nebeské planety a podobnĕ když nedĕlá zakázané vĕci, nepůjde do pekla.

Význam

Zde je popsána dokonalost karma-yogy. Ten, kdo netouží po plodonosných odmĕnách za své náboženské činnosti, neztrácí čas putováním na nebeské planety za nebeským smyslovým požitkem. Podobnĕ ten, kdo nezanedbává svou předepsanou povinnost ani se nedopouští zakázaných činností, nebude muset jít pykat do pekla. Takto se tato osoba, která nemá žádné touhy, vyhýbá hmotným odmĕnám a trestům a může pokročit na úroveň čisté oddané služby Pánu Kṛṣṇovi.