Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.20.1

Verš

śrī-uddhava uvāca
vidhiś ca pratiṣedhaś ca
nigamo hīśvarasya te
avekṣate ’raviṇḍākṣa
guṇaṁ doṣaṁ ca karmaṇām

Synonyma

śrī-uddhavaḥ uvāca — Śrī Uddhava řekl; vidhiḥ — pozitivní příkazy; ca — také; pratiṣedhaḥ — zákazy; ca — a; nigamaḥ — védská literatura; hi — jistĕ; īśvarasya — Pána; te — Tebe; avekṣate — zamĕřuje se na; araviṇḍa-akṣa — ó Pane s lotosovýma očima; guṇam — dobré či zbožné vlastnosti; doṣam — špatné či hříšné vlastnosti; ca — také; karmaṇām — jednání.

Překlad

Śrī Uddhava řekl: Můj milý Kṛṣṇo s lotosovýma očima, jsi Nejvyšší Pán, a védská literatura s jejími pozitivními a negativními pokyny tedy představuje Tvoje nařízení. Tato písma se zamĕřují na dobré a špatné kvality jednání.

Význam

Na konci minulé kapitoly Pán Kṛṣṇa prohlásil: guṇa-doṣa-dṛśir doṣo guṇas tūbhaya-varjitaḥ – „Zamĕřovat se na hmotnou zbožnost a hřích je samo o sobĕ nedokonalost, protože skutečná zbožnost znamená transcendovat obojí.“ Śrī Uddhava na to nyní navazuje, aby Pán Kṛṣṇa důkladnĕji vysvĕtlil toto náročné téma. Zde Śrī Uddhava říká, že védská literatura, která představuje zákony Boha, se zabývá zbožností a hříchem; proto je třeba vyjasnit, jak transcendovat činnosti doporučené ve Védách. Podle Śrīly Viśvanātha Cakravartīho Ṭhākura Uddhava náhle pochopil, proč Pán Kṛṣṇa řekl to, co právĕ řekl, a aby Ho přimĕl tento zajímavý bod rozvést, navenek Pánovo prohlášení zpochybnil.