Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.2.3

Verš

tam ekadā tu devarṣiṁ
vasudevo gṛhāgatam
arcitaṁ sukham āsīnam
abhivādyedam abravīt

Synonyma

tam — jeho; ekadā — jednou; tu — a; deva-ṛṣim — mudrce mezi polobohy, Nāradu; vasudevaḥ — Vasudeva, otec Pána Kṛṣṇy; gṛha-āgatam — který přišel do jeho domu; arcitam — uctil vhodnými předmĕty; sukham āsīnam — pohodlnĕ usazeného; abhivādya — poté, co ho uctivĕ přivítal; idam — toto; abravīt — řekl.

Překlad

Jednoho dne přišel Nārada, mudrc mezi polobohy, do domu Vasudevy. Vasudeva ho uctil vhodnými předmĕty, pohodlnĕ ho usadil, uctivĕ se mu poklonil a potom promluvil.