Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.2.17

Verš

teṣāṁ vai bharato jyeṣṭho
nārāyaṇa-parāyaṇaḥ
vikhyātaṁ varṣam etad yan-
nāmnā bhāratam adbhutam

Synonyma

teṣām — z nich; vai — vskutku; bharataḥ — Bharata; jyeṣṭhaḥ — nejstarší; nārāyaṇa-parāyaṇaḥ — zcela oddaný Pánu Nārāyaṇovi; vikhyātam — je proslulá; varṣam — planeta; etat — tato; yat-nāmnā — pod jehož jménem; bhāratam — Bhārata-varṣa; adbhutam — úžasná.

Překlad

Ze sta synů Pána Ṛṣabhadevy byl nejstarší, Bharata, zcela oddaný Pánu Nārāyaṇovi. Díky Bharatovĕ slávĕ je tato planeta nyní známá jako povĕstná Bhārata-varṣa.