Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.19.8

Verš

śrī-uddhava uvāca
jñānaṁ viśuddhaṁ vipulaṁ yathaitad
vairāgya-vijñāna-yutaṁ purāṇam
ākhyāhi viśveśvara viśva-mūrte
tvad-bhakti-yogaṁ ca mahad-vimṛgyam

Synonyma

śrī-uddhavaḥ uvāca — Śrī Uddhava řekl; jñānam — poznání; viśuddham — transcendentální; vipulam — rozsáhlé; yathā — jako; etat — toto; vairagya — odpoutanost; vijñāna — a přímé vnímání pravdy; yutam — zahrnující; purāṇam — tradiční mezi velkými filosofy; ākhyāhi — prosím vysvĕtli; viśva-īśvara — ó Pane vesmíru; viśva-mūrte — ó podobo vesmíru; tvat — Tobĕ; bhakti-yogam — láskyplnou oddanou službu; ca — také; mahat — velkými dušemi; vimṛgyam — vyhledávané.

Překlad

Śrī Uddhava řekl: Ó Pane vesmíru! Ó podobo vesmíru! Prosím, vysvĕtli mi ten postup nabytí poznání, který automaticky přináší odpoutanost a přímé vnímání pravdy, který je transcendentální a který tradičnĕ přijímají velcí duchovní filosofové. Toto poznání, jež hledají vznešené osobnosti, popisuje láskyplnou oddanou službu Tobĕ.

Význam

Tĕm, kdo dokáží překonat temnotu hmotné existence, se říká mahat, velké osobnosti. Druhořadé záležitosti jako kosmické vĕdomí nebo vláda nad vesmírem neodchylují pozornost tĕchto velkých duší od láskyplné služby Pánu. Śrī Uddhava chce vyslechnout poznání vĕčných náboženských zásad, které jsou tradičním cílem a předmĕtem zájmu všech úctyhodných osobností.