Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.19.6

Verš

jñāna-vijñāna-yajñena
mām iṣṭvātmānam ātmani
sarva-yajña-patiṁ māṁ vai
saṁsiddhiṁ munayo ’gaman

Synonyma

jñāna — védského poznání; vijñāna — a duchovního osvícení; yajñena — obĕtí v podobĕ; mām — Mĕ; iṣṭvā — když uctívali; ātmānam — Nejvyššího Pána v srdci každé bytosti; ātmani — v sobĕ samotných; sarva — všech; yajña — obĕtí; patim — Pána; mām — Mĕ; vai — jistĕ; saṁsiddhim — nejvyšší dokonalosti; munayaḥ — mudrci; agaman — dosáhli.

Překlad

Dříve Mĕ velcí mudrci uctívali ve svém nitru obĕtí obĕtí védského poznání a duchovního osvícení, neboť vĕdĕli, že jsem Nejvyšším Pánem všech obĕtí a Nadduší v srdci každé bytosti. Takto ke Mnĕ dospĕli a dosáhli nejvyšší dokonalosti.