Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.19.27

Verš

dharmo mad-bhakti-kṛt prokto
jñānaṁ caikātmya-darśanam
guṇesv asaṅgo vairāgyam
aiśvaryaṁ cāṇimādayaḥ

Synonyma

dharmaḥ — náboženství; mat — Moji; bhakti — oddanou službu; kṛt — plodící; proktaḥ — je řečeno; jñānam — poznání; ca — také; aikātmya — přítomnost Nejvyšší Duše; darśanam — vidĕt; guṇeṣu — v objektech smyslového požitku; asaṅgaḥ — nemít žádný zájem; vairāgyam — odpoutanost; aiśvaryam — majestát; ca — také; aṇimā — mystická dokonalost zvaná aṇimā; ādayaḥ — a tak dále.

Překlad

Je řečeno, že pravé náboženské zásady jsou ty, které vedou osobu k oddané službĕ Mnĕ. Skutečné poznání znamená být si vĕdom Mé všudypřítomnosti. Odpoutanost je naprostý nezájem o předmĕty skýtající hmotný smyslový požitek a majestát představuje osm mystických dokonalostí počínaje aṇimā-siddhi.

Význam

Nejvyšší Pán je dokonalé poznání, takže ten, kdo byl zbaven nevĕdomosti, se automaticky vĕnuje oddané službĕ Pánu a je nazýván zbožným. Ten, kdo se zbavil připoutanosti ke třem kvalitám hmotné přírody a jimi tvořeným předmĕtům uspokojení, je považován za odpoutaného. Osm mystických dokonalostí yogy, jež Pán dříve popsal Uddhavovi, představuje hmotnou moc či majestát v nejvyšší míře.