Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.19.13

Verš

tān ahaṁ te ’bhidhāsyāmi
deva-vrata-mukhāc chrutān
jñāna-vairāgya-vijñāna-
śraddhā-bhakty-upabṛṁhitān

Synonyma

tān — ty; aham — Já; te — tobĕ; abhidhāsyāmi — vyložím; deva-vrata — Bhīṣmadevy; mukhāt — z úst; śrutān — vyslechnuté; jñāna — védské poznání; vairāgya — odpoutanost; vijñāna — seberealizaci; śraddhā — víru; bhakti — a oddanou službu; upa-bṛṁhitān — zahrnující.

Překlad

Nyní ti vyložím ty náboženské zásady týkající se védského poznání, odpoutanosti, seberealizace, víry a oddané služby, které jsme vyslechli přímo od Bhīṣmadevy.