Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.19.12

Verš

nivṛtte bhārate yuddhe
suhṛn-nidhana-vihvalaḥ
śrutvā dharmān bahūn paścān
mokṣa-dharmān apṛcchata

Synonyma

nivṛtte — když skončila; bhārate — potomků Bhāraty (Kuruovců a Pāṇḍuovců); yuddhe — válka; suhṛt — svých milovaných dobrodinců; nidhana — záhubou; vihvalaḥ — dojatý; śrutvā — poté, co vyslechl; dharmān — náboženské zásady; bahūn — mnohé; paścāt — nakonec; mokṣa — týkající se osvobození; dharmān — náboženské zásady; apṛcchata — zeptal se na.

Překlad

Když skončila velká bitva na Kurukṣetře, král Yudhiṣṭhira byl dojatý smrtí mnoha milovaných dobrodinců, a tak poté, co vyslechl pokyny o mnoha náboženských zásadách, se nakonec zeptal na cestu osvobození.