Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.19.11

Verš

śrī-bhagavān uvāca
ittham etat purā rājā
bhīṣmaṁ dharma-bhṛtāṁ varam
ajāta-śatruḥ papraccha
sarveṣāṁ no ’nuśṛṇvatām

Synonyma

śrī-bhagavān uvāca — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, pravil; ittham — takto; etat — toto; purā — dříve; rājā — král; bhīṣmam — Bhīṣmy; dharma — náboženských zásad; bhṛtām — ze zastánců; varam — nejlepšího; ajāta-śatruḥ — král Yudhiṣṭhira, jenž nikoho nepovažoval za svého nepřítele; papraccha — ptal se; sarveṣām — zatímco všichni; naḥ — my; anuśṛṇvatām — jsme pozornĕ poslouchali.

Překlad

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, pravil: Můj milý Uddhavo, stejnĕ jako se teď ptáš ty Mĕ, se v minulosti král Yudhiṣṭhira, jenž nikoho nepovažoval za svého nepřítele, tázal nejvĕtšího zastánce náboženských zásad, Bhīṣmy, zatímco my všichni jsme pozornĕ poslouchali.