Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.18.8

Verš

agnihotraṁ ca darśaś ca
paurṇamāsaś ca pūrva-vat
cāturmāsyāni ca muner
āmnātāni ca naigamaiḥ

Synonyma

agni-hotram — ohňová obĕť; ca — také; darśaḥ — obĕť konaná bĕhem novu; ca — také; paurṇa-māsaḥ — obĕť za úplňku; ca — také; pūrva-vat — jako předtím, v gṛhastha-āśramu; cātuḥ-māsyāni — sliby a obĕti v rámci cāturmāsyi; ca — také; muneḥvānaprasthy; āmnātāni — předepsané; ca — také; naigamaiḥ — zkušenými znalci Véd.

Překlad

Vānaprastha by mĕl konat obĕti agnihotra, darśa a paurṇamāsa jako v gṛhastha-āśramu. Také by mĕl následovat sliby a obĕti cāturmāsyi, neboť všechny tyto obřady pro vānaprastha-āśram předepisují zkušení znalci Véd.

Význam

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura podává podrobné vysvĕtlení čtyř obřadů, o kterých se zde mluví – agnihotra, darśa, paurṇamāsa a cāturmāsya. Závĕr je, že každý by mĕl jednoduše pronášet Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare/ Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare a nezaplétat se do složitých védských obřadů. Pokud nĕkdo ani nepronáší Hare Kṛṣṇa, ani nekoná tyto obřady, bude z nĕho nutnĕ pāṣaṇḍī, ateistický pošetilec.